İZMİR
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
KONAK
SOSYAL İNCELEME FORMU
Vakfınıza:
  • Sosyal yardım ve proje destek programlarından faydalanmak
  • Genel Sağlık Sigortası uygulaması kapsamında gelir testi yaptırmak
  • 2022 sayılı kanun uyarınca verilen aylıklardan faydalanmak
  • Yabancılara yönelik sosyal uyum yardım programından yararlanmak
  • İhtiyaç duyduğumda diğer sosyal hizmet kamu ve hizmetlerine yönlendirilmek ve takibinin yapılmasını sağlamak,
Nedenlerinden biri veya birkaçı için başvurmuş olup kişisel bilgilerimin ve gelir durumumun tespiti için ikamet ettiğim bölgede 3294 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda kurulan Vakıflar ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı birimlerince ilgili kurumlarının veri tabanlarından sorgulamaların yapılmasına; ikamet ettiğim hanede ve çevrede ilgili Vakıf tarafından inceleme yapılmasına; elde edilen bilgilerin başvurunun değerlendirilmesi sürecinde kullanılmasına,; çalışabilir durumda olduğumun tespiti halinde İŞKUR kaydımın yapılmasına, istihdama ve istihdam kazandırıcı faaliyetlere haklı bir sebep olmaksızın katılım sağlamamam halinde müeyyide uygulamasına; mevzuatta belirtilen zamanlarda hakkımdaki sorgulama ve incelemelerin yenilenmesine; e-devlet kapısı üzerinden veya başka kanallarla tarafıma kısa mesaj, elektronik posta gibi araçlarla bilgilendirme yapılmasına ve 13 Eylül 2014 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında verilerimin kaydedilmesine ve paylaşılmasına izin veriyorum. Bu formdaki bilgilerimin doğruluğunu beyan ediyor ve gerçek durumumu yansıtmayan yanlış, hatalı, eksik beyanımdan dolayı ortaya çıkabilecek zarara ilişkin sorumluluğumu ve idarenin yaptırımlarını kabul ediyorum.
DİKKAT
İkametgahınız İZMİR / KONAK İlçe sınırları içinde değil ise Başvurunuz dikkate alınmayacaktır. Aşağıdaki beyanların doğru girilmesi gerekmektedir. Yanlış bilgi girilmesi halinde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.


Yardım Türü :
Eviniz Kira mı?
Evde Isınma Şekli:
Hanede Yaşayan Diğer Bireyler
Önemli: Hanenizde yaşayan tüm bireylerin bu kısma eklenmesi zorunludur.
T.C Kimlik No Adı Soyadı Başvuru Onayı
Başvurunuzu Tamamlamak için aşağıda istenen bilgileri doldurunuz
Vermiş olduğunuz bilgiler haricinde, eviniz kira ise kira miktarınızı ve başvuru amacınızı kısaca belirtiniz.
Başvuru Onayı ve Sorgu İzni

Yukarıdaki formda vermiş olduğum bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum ve T.C. kimlik numaram ile SOYBİS ve Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden hakkımda araştırma yapılmasına, Vakfımızın KVKK Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin işlenmesini ve elektronik ileti gönderimini açık bir rıza ile kabul ediyorum.
KVKK Politikası Metnini incelemek için Tıklayınız.


Sosyal Medyada Paylaş